Du har kanskje hørt om hesteassistert terapi, men vet du egentlig hva det er og hva det kan hjelpe for? Her finner du 5 positive effekter hesteassistert terapi kan ha på helsen din.

Hva er hesteassistert terapi?

Hesteassistert terapi, ofte forkortet til HAT, er ganske enkelt terapi med trente hester. Hestene er spesialutplukket etter å ha gjennomgått blant annet personalitetstester for å være sikker på at de er de beste egnete dyrene til jobben, og så har de selvsagt blitt trent av erfarne trenere. 

Det er flere grunner til at hester blir brukt som terapidyr, men kanskje den beste grunnen er at hester kan virke som et speil på mennesker. Hester kommuniserer via kroppsspråk, og gjenspeiler pasientenes oppførsel. Hvis pasienten for eksempel er tilbaketrukket, usikker eller prøver å skjule følelsene sine, kommer hesten til å plukke det opp, og reflektere det.

Hva hesteassistert terapi kan hjelpe deg med

Denne formen for terapi kan ha en positiv effekt på en rekke problemer. Det er bevist at det kan hjelpe mot blant annet spiseforstyrrelser, som anoreksi og bulimi, mot depresjon, angst, og kanskje til og med hjelpe deg igjennom overgangsalderen. Mange kan bli usikker på seg selv og deprimert når de går igjennom overgangsalderen, og hesteassistert terapi kan hjelpe. Hvis du er usikker på om du er i overgangsalderen, kan du for eksempel ta en overgangsalder test på nett.

5 positive effekter med hesteassistert terapi

Den første positive effekten er økt mestringsfølelse. Ved å få hesten til å stole på deg, mestrer du et hinder. Det kan også gi økt selvfølelse, at du når målene satt for deg. 

Den andre positive effekten er at terapien kan gjøre deg mer oppmerksom på egen holdning og kroppsspråk. Hestene reflekterer som sagt nettopp dette, og kan hjelpe deg bedre å forstå deg selv. 

En tredje positiv effekt er at det kan oppleves som vanskelig å være fullstendig ærlig med et annet menneske, fordi man er redd for å bli dømt kanskje, men med en hest er det ingen sjanse for det.

Den fjerde positive effekten er at når hestene gjenspeiler følelsene du viser, eller prøver å la vær å vise, kan det gjøre deg mer oppmerksom på egne følelser, og gjøre det enklere å snakke med andre mennesker om de følelsene.

Den femte positive effekten med terapien er at hesten kan hjelpe deg med å øve på grensesetting gjennom terapitimer som er fokusert på dette.