Før du går til anskaffelse av hest, må du selvfølgelig sette deg inn i hva slags kosthold den skal ha. Det å mate hesten med riktig fôr er helt essensielt, og hesten kan faktisk ta skade av feil fôr, eller i verste fall måtte avlives. Vi skal her se nærmere på hva du skal og bør mate hesten med.

Grovfôret

Med grovfôr mener vi hestens hovedkosthold, altså det den skal spise mest av. Dette er mat som dekker det aller meste av hestens næringsbehov, og består som regel av høy. Høyet hesten spiser skal være bladrikt og grønt, ha en behagelig lukt og ikke inneholde mugg eller støv. En god tommelfingerregel er at gresset bør høstes fra en sådd eng rundt sankthans, altså tidlig om sommeren. Høstes gresset for seint, kan næringsinnholdet være lavere. En sier at en hest har behov for omtrent 1,2 kg høy per 100 kg kroppsvekt. Veier hesten din 500 kg, skal den med andre ord få i seg minimalt 6 kg med høy daglig. Er gresset du fôrer hesten med konservert og pakket inn i plast, er det viktig å forsikre seg om at det ikke er døde dyr som fugler eller mus i høyet, da dette kan gjøre hesten syk. Grunnen til dette er at døde dyr kan smitte hesten med en bakterie kalt botulisme, noe den bør vaksineres mot.

Kraftfôret

Dette er fôr som skal gis i tillegg til høy, spesielt dersom det er snakk om en hest i vekst (føll) eller en hest som har høyt aktivitetsnivå. Slik fôring gjennomføres gjerne tre ganger daglig, og det gis da omtrent 0,4 kg fôr per 100 kg kroppsvekt (per fôring). Det er viktig å dele kraftfôret opp i mindre porsjoner, da mye vil passere ufordøyet gjennom tarmene om den får alt på én gang. Eksempler på kraftfôr er havre, og dette er sammen med høyet og mineraler egentlig alt hesten din trenger for å holde seg sunn og rask.